Registrace

Svým přístupem na „sGalaxy.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „sGalaxy.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „sGalaxy.cz“ s nimi souhlasíte.

Při přispívání na fórum je nutné dodržovat Závazná pravidla fóra. Moderátoři fóra si vyhrazují právo příspěvky odstranit, přesunout nebo zamykat, přestože k tomu nebyl dán důvod v pravidlech fóra. Moderátor nemusí uživatele o těchto úkonech informovat. Odesláním příspěvku souhlasíte s jeho úpravou moderátory fóra. V případě, že to moderátor učiní, měl by vás na to upozornit. Provozovatel sGalaxy.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah odeslaný uživatelem.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným obsahem, který by mohl porušovat platné zákony nebo etické normy. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra. Přestože „sGalaxy.cz“ neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „sGalaxy.cz“ zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.TOPlist optimalizace PageRank.cz